วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔

อัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ท้าย พ.ร.ฏ. ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔


http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/9/9617_1.pdf


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น